EX.CHANGE,k.s.
IČO: 49709291

Adresa sídla / bydliště:Palackého 715/15, Nové Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
15. 9. 2009-Směnárník
19. 6. 2011-Pověřený zástupce zahraničního poskytovatele platebních služeb
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Směnárník

    Směnárenská činnost
    Partners Financial Services