Kovář Pavel
IČO: 88323692

Adresa sídla / bydliště:Kúty 1959, Zlín, Zlín, 76001, CZ
Typ:fyzická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
14. 11. 202331. 12. 2024Vázaný zástupce
28. 2. 202231. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru
28. 2. 202231. 12. 2023Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Vázaný zástupce

  Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůInvestiční nástroje podle § 29 odst. 3

  a) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

  b) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

  c) dluhopisy vydané Českou republikou

  d) hypoteční zástavní listy

  e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument

  Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2)
  a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN
  e) investiční poradenství týkající se IN
  Další oprávnění
  Propagace investičních služeb, které je zastoupený oprávněn poskytovat
  Partners Financial Services