Zárubová Martina
IČO: 45861510

Adresa sídla / bydliště:Viklefova 1720/9, Žižkov, Praha, 13000, CZ
Typ:fyzická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
21. 6. 202131. 12. 2024Vázaný zástupce, číselný kód:
14. 7. 202131. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru, číselný kód:
21. 6. 202131. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, číselný kód:
26. 7. 202131. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o doplňkovém penzijním spoření, číselný kód:
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Vázaný zástupce, číselný kód:

  Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůInvestiční nástroje podle § 29 odst. 3

  a) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

  b) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

  c) dluhopisy vydané Českou republikou

  d) hypoteční zástavní listy

  e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument

  Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2)
  a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN
  e) investiční poradenství týkající se IN
  Další oprávnění
  Propagace investičních služeb, které je zastoupený oprávněn poskytovat
  Partners Financial Services