J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s.
IČO: 06433901

Adresa sídla / bydliště:Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700M2I5WSW8WXQG96
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
13. 3. 2018-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services