Rohlik.cz Finance a.s.
IČO: 07564589

Adresa sídla / bydliště:Na příkopě 392/9, Staré Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700YT8ORK8BM4VV06
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
15. 4. 2021-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services