JTRE Financing 3, s.r.o.
IČO: 07635362

Adresa sídla / bydliště:Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700KV3WGWSRC8W143
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
10. 6. 2019-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services