Trigema Real Estate Finance a.s.
IČO: 06449468

Adresa sídla / bydliště:Bucharova 2641/14, Stodůlky, Praha, 15800, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157003C41UQ83QHLC44
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
15. 12. 2017-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services