Maloja Investment SICAV a.s.
IČO: 05259797

Adresa sídla / bydliště:Mladoboleslavská 1108, Kbely, Praha, 19700, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700MFAEFLE9TCL620
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
1. 8. 2016-Investiční fond s právní osobností
1. 11. 2016-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services