ČD Cargo, a.s.
IČO: 28196678

Adresa sídla / bydliště:Jankovcova 1569/2c, Holešovice, Praha, 17000, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
29. 12. 2016-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu, číselný kód:
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu, číselný kód:

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services