Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
KIC: 8080215816

Adresa sídla / bydliště:Malý trh 2/A , Bratislava, 811 08, SK
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
11. 7. 201431. 12. 2024Zahraniční fond veřejně nabízející CP v ČR
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Zahraniční fond veřejně nabízející CP v ČR

    Notifikace dle AIFMD
    Partners Financial Services