Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond
NID: 90070231

Adresa sídla / bydliště:Rybná 682/14, Staré Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
24. 11. 2005-Podílový fond, číselný kód:
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond, číselný kód:

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services