Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
NID: 90071726

Adresa sídla / bydliště:Na Pankráci 1720/123, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700Q71NGORTC10703
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
24. 4. 2006-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services