Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
NIČ: 75159856

Adresa sídla / bydliště:Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700GMJCKBJ2L24Q07
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
7. 7. 2016-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services