Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
NID: 90040286

Adresa sídla / bydliště:Na Pankráci 1720/123, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:31570046XQY790ON2962
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
11. 10. 2001-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Povolení k působení jako standardní fond
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services