Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
NID: 90034464

Adresa sídla / bydliště:Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700VZ47GS9KV87094
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
26. 5. 2000-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services