Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
NIČ: 75161591

Adresa sídla / bydliště:Na Pankráci 1720/123, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157004ANF22YZFDYW44
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
3. 10. 2019-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services