ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
NIČ: 75161036

Adresa sídla / bydliště:Radlická 333/150, Radlice, Praha, 15000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157001D57IGRRC9XK61
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
17. 9. 2018-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services