Robot Asset Management SICAV a.s.
IČO: 05188521

Adresa sídla / bydliště:Karolinská 661/4, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700DDNDREMRD4ZY27
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
24. 6. 2016-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services