VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 05574005

Adresa sídla / bydliště:Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700PN0EPSRK3LIT57
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
16. 11. 2016-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services