Credit Easy Invest SICAV a.s.
IČO: 05949271

Adresa sídla / bydliště:Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
23. 3. 2017-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services