ZDR Investments Public SICAV a.s.
IČO: 08631000

Adresa sídla / bydliště:Jungmannova 750/34, Nové Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700JGS6SR9JKYU949
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
16. 10. 2019-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services