Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
IČO: 07973179

Adresa sídla / bydliště:Türkova 2319/5b, Chodov, Praha, 14900, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700LIT5FX7H933920
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
1. 3. 2019-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Investiční fond s právní osobností

  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Vlastní obhospodařování
  Vlastní administrace
  Oprávnění přesáhnout rozhodný limit
  Oprávnění působit jako standardní fond
  Přeshraniční nabízení
  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Zápis do seznamu
  Přeshraniční nabízení
  Partners Financial Services