DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.
IČO: 07742797

Adresa sídla / bydliště:Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700G2MALHKPL9Y853
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
6. 12. 2018-Investiční fond s právní osobností
1. 9. 2023-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services