Borovec Roman
IČO: 87164540

Adresa sídla / bydliště: 64, Sloupno, Sloupno, 50353, CZ
Typ:fyzická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
20. 1. 200931. 12. 2024Vázaný zástupce, číselný kód:
6. 2. 201731. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru, číselný kód:
12. 3. 201931. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, číselný kód:
1. 4. 202031. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o doplňkovém penzijním spoření, číselný kód:
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Vázaný zástupce, číselný kód:

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůInvestiční nástroje podle § 29 odst. 3

a) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

b) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

c) dluhopisy vydané Českou republikou

d) hypoteční zástavní listy

e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument

Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2)
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN
e) investiční poradenství týkající se IN
Další oprávnění
Propagace investičních služeb, které je zastoupený oprávněn poskytovat
Partners Financial Services