Budín Petr
IČO: 74748556

Adresa sídla / bydliště:Dlouhá 1030/14, České Budějovice 2, České Budějovice, 37011, CZ
Typ:fyzická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
9. 5. 202331. 12. 2024Vázaný zástupce
28. 2. 201731. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru
2. 8. 202131. 12. 2024Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Vázaný zástupce

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůInvestiční nástroje podle § 29 odst. 3

a) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

b) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

c) dluhopisy vydané Českou republikou

d) hypoteční zástavní listy

e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument

Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2)
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN
e) investiční poradenství týkající se IN
Další oprávnění
Propagace investičních služeb, které je zastoupený oprávněn poskytovat
Partners Financial Services