CONSULTOR,spol. s r.o.
IČO: 26178486

Adresa sídla / bydliště:Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
2. 1. 200231. 12. 2024Investiční zprostředkovatel
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Investiční zprostředkovatel

  Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůInvestiční nástroje (§ 29 odst. 3 ZPKT)

  a) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

  b) cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

  c) dluhopisy vydané Českou republikou

  d) hypoteční zástavní listy

  e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument

  Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2)
  a) přijímání a předávání pokynů týkajících se IN
  e) investiční poradenství týkající se IN
  Partners Financial Services