COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 29119138

Adresa sídla / bydliště:Krapkova 452/38, Nová Ulice, Olomouc, 77900, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157005KP34F2VJBRS02
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
27. 7. 2011-Investiční fond s právní osobností
25. 1. 2016-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services