CREAM SICAV, a.s.
IČO: 28545320

Adresa sídla / bydliště:Nuselská 262/34, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700PLKSFUFWCS0163
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
16. 3. 2009-Investiční fond s právní osobností
7. 11. 2016-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Investiční fond s právní osobností

  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Vlastní obhospodařování
  Vlastní administrace
  Oprávnění přesáhnout rozhodný limit
  Oprávnění působit jako standardní fond
  Přeshraniční nabízení
  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Zápis do seznamu
  Přeshraniční nabízení
  Partners Financial Services