Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 24823244

Adresa sídla / bydliště:Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157003GUO45SOYBQX49
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
16. 3. 2011-Investiční fond s právní osobností
8. 1. 2016-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services