Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 24247464

Adresa sídla / bydliště:Tržiště 366/13, Malá Strana, Praha, 11800, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157005YWNPKEY3M3B45
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
30. 7. 2012-Investiční fond s právní osobností
13. 9. 2021-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Investiční fond s právní osobností

  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Vlastní obhospodařování
  Vlastní administrace
  Oprávnění přesáhnout rozhodný limit
  Oprávnění působit jako standardní fond
  Přeshraniční nabízení
  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Zápis do seznamu
  Přeshraniční nabízení
  Partners Financial Services