Safety Real, fond SICAV, a.s.
IČO: 24799751

Adresa sídla / bydliště:Křižíkova 213/44, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700BGBUF3D2HAV881
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
11. 2. 2011-Investiční fond s právní osobností
16. 2. 2015-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services