AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
NID: 60432616

Adresa sídla / bydliště:Slunná 547/25, Střešovice, Praha, 16200, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
20. 10. 1993-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services