Devátý otevřený podílový fond
NID: 8880257804

Adresa sídla / bydliště:Rybná 682/14, Staré Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700HIQN3FNY4K5J14
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
8. 3. 2013-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services