Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
KIC: 8080109763

Adresa sídla / bydliště:Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
31. 10. 2007-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services