Pátý otevřený podílový fond
NID: 8880083032

Adresa sídla / bydliště:V jirchářích 1285/12, Nové Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700IIZ7M3Z3Y2T833
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
2. 6. 2011-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services