TOMA, a.s.
IČO: 18152813

Adresa sídla / bydliště:tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice, Otrokovice, 76502, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700ZU845ROXQMFL76
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
17. 2. 1995-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services