Rejstřík finančních subjektů - výpis

Wells Fargo International Bank Unlimited Company

 • Centrála
 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční banka (instituce) a pobočka zahr. banky (instituce) poskytující přeshraniční služby v ČR
 • Pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovský čl. stát není ČR

Westdeutsche ImmobilienBank AG

 • Centrála
 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční banka (instituce) a pobočka zahr. banky (instituce) poskytující přeshraniční služby v ČR

Western Union International Bank GmbH

 • Centrála
 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční banka (instituce) a pobočka zahr. banky (instituce) poskytující přeshraniční služby v ČR

Westpac Europe Limited

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční banka (instituce) a pobočka zahr. banky (instituce) poskytující přeshraniční služby v ČR

Whotrades Ltd

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

Wijs & van Oostveen B.V.

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

WOOD & Company investiční společnost, a.s. IČO: 60192445

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Investiční společnost

Wraith Capital LLP

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

Zerich Securities Ltd

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

3i Debt Management Investments Limited

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

3i Investments Plc

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

7Q Financial Services Ltd

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Zahraniční obchodník poskytující přeshraniční služby v ČR

AKRO investiční společnost, a.s. IČO: 49241699

 • Investiční společnost

AMISTA investiční společnost, a.s. IČO: 27437558

 • Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s. IČO: 27590241

 • Investiční společnost
 • Investiční společnost poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

AXA investiční společnost a.s. IČO: 64579018

 • Centrála
 • Investiční společnost

CLOVIS, investiční společnost, a.s. IČO: 24710610

 • Investiční společnost

Conseq Funds investiční společnost, a.s. IČO: 24837202

 • Investiční společnost

ČP INVEST investiční společnost, a.s. IČO: 43873766

 • Centrála
 • Investiční společnost
 • Investiční společnost poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost IČO: 25677888

 • Investiční společnost
 • Investiční společnost poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. IČO: 24152633

 • Investiční společnost

Investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 44796188

 • Investiční společnost

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČO: 47672684

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Investiční společnost
 • Investiční společnost poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Partners investiční společnost, a.s. IČO: 24716006

 • Investiční společnost

PROSPERITA investiční společnost, a.s. IČO: 26857791

 • Investiční společnost

QI investiční společnost, a.s. IČO: 27911497

 • Investiční společnost

Raiffeisen investiční společnost a.s. IČO: 29146739

 • Investiční společnost

REDSIDE investiční společnost, a.s. IČO: 24244601

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční společnost

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. IČO: 27567117

 • Investiční společnost

Safety invest funds, investiční společnost, a.s. IČO: 28495349

 • Investiční společnost

VIG Asset Management investiční společnost, a.s. IČO: 24838233

 • Investiční společnost

WMS investiční společnost, a.s. IČO: 27647188

 • Investiční společnost

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. IČO: 24252654

 • Osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů
 • Investiční společnost

AGRO 2000 - uzavřený investiční fond a.s. IČO: 24287172

 • Investiční fond

Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 28921381

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. IČO: 28460120

 • Investiční fond

CFQI uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28205022

 • Investiční fond

COMES invest, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 29119138

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 24751448

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

CREAM uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28545320

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. IČO: 24135780

 • Investiční fond

Generali Real Estate Fund CEE a.s. IČO: 24736694

 • Investiční fond

DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24795020

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

DEVELOP Holding investiční fond, a.s. IČO: 24143154

 • Investiční fond

EUFI - uzavřený investiční fond a.s. IČO: 28955749

 • Investiční fond

EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 29019087

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Summer Rain, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24121789

 • Investiční fond

FINVEST uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24705098

 • Investiční fond

FMP uzavřený investiční fond , a.s. IČO: 24207411

 • Investiční fond

FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24175013

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Harmonie uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28167104

 • Investiční fond

HOYA, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 29022991

 • Investiční fond

IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. IČO: 28516842

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 28298195

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. IČO: 29112460

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24223239

 • Investiční fond

K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24249319

 • Investiční fond

KZP uzavřený investiční fond a.s. IČO: 28509307

 • Investiční fond

LANDHOUSE uzavřený investiční fond a.s. IČO: 29147701

 • Investiční fond

LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24753173

 • Investiční fond

LUCROS uzavřený investiční fond a.s. IČO: 28507428

 • Investiční fond

Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 29027781

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24223824

 • Investiční fond

ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 27960021

 • Investiční fond

Outulný uzavřený investiční fond , a.s. IČO: 24823244

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24762717

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 24261386

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28550536

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

PPM uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 29274516

 • Investiční fond

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 24788759

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Protos, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 27919871

 • Investiční fond

První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24130249

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

RECIFA REALITY uzavřený investiční fond a.s. IČO: 29008395

 • Investiční fond

Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24762601

 • Investiční fond

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 24799751

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

IFIS investiční fond, a.s. IČO: 24316717

 • Investiční fond

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 29017688

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

Šestý uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24213276

 • Investiční fond

TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24141224

 • Investiční fond

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28375025

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

UTIS uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 27932346

 • Investiční fond

VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24220809

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. IČO: 24725960

 • Investiční fond

Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 28460111

 • Investiční fond

ZSZ uzavřený investiční fond a.s. IČO: 24307467

 • Investiční fond

ŽSD invest a.s. IČO: 29199930

 • Investiční fond

1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 24785920

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční fond

4Fund, uzavřený investiční fond, a.s. IČO: 24229873

 • Investiční fond

Conseq realitní, otevřený podílový fond IČO: 0090083457

 • Podílový fond

FQI otevřený podílový fond IČO: 8080113063

 • Podílový fond

J&T FVE uzavřený podílový fond IČO: 8880229037

 • Podílový fond

J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond IČO: 8880062744

 • Podílový fond

J&T MONEY CZK otevřený podílový fond IČO: 8880234804

 • Podílový fond

Leonardo, otevřený podílový fond IČO: 0090088165

 • Podílový fond

Pátý otevřený podílový fond IČO: 8880083032

 • Podílový fond

PRIVATE PROSPERITY FUND IČO: 8880340957

 • Podílový fond

ACE European Group Ltd, organizační složka IČO: 27893723

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

AEGON Hungary Closed Company Ltd., organizační složka IČO: 29011019

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

AEGON Pojišťovna, a.s. IČO: 27182461

 • Pojišťovna

AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby IČO: 27633900

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku IČO: 24232777

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka IČO: 27123979

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

AXA pojišťovna a.s. IČO: 28195604

 • Centrála
 • Pojišťovna

AXA životní pojišťovna a.s. IČO: 61859524

 • Centrála
 • Pojišťovna

Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku IČO: 27607488

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. IČO: 25080954

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Česká kancelář pojistitelů IČO: 70099618

 • Pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 63998530

 • Investiční zprostředkovatel
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Česká pojišťovna a.s. IČO: 45272956

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Investiční zprostředkovatel
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. IČO: 49240749

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306

 • Investiční zprostředkovatel
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Basler Sachversicherungs - Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku IČO: 28995767

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

DIRECT Pojišťovna, a.s. IČO: 27441831

 • Pojišťovna

ERGO pojišťovna, a.s. IČO: 61858714

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

ERV Evropská pojišťovna, a. s. IČO: 49240196

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

EULER HERMES SA, organizační složka IČO: 24181161

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

Generali Pojišťovna a.s. IČO: 61859869

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

 • Pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. IČO: 46973451

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

HDI Versicherung AG, organizační složka IČO: 27636062

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

ING pojišťovna, a.s. IČO: 25703838

 • Pojišťovna

NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku IČO: 27366421

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku IČO: 40763587

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka IČO: 28225619

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

 • Centrála
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

 • Investiční zprostředkovatel
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. IČO: 27245322

 • Centrála
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

MAXIMA pojišťovna, a.s. IČO: 61328464

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

MetLife pojišťovna a.s. IČO: 45794944

 • Investiční zprostředkovatel
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Pojišťovna VZP, a.s. IČO: 27116913

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, organizační složka IČO: 28221516

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Servisní pojišťovna a.s. IČO: 25345150

 • Pojišťovna

Slavia pojišťovna a.s. IČO: 60197501

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Stewart Title Limited, organizační složka IČO: 29028426

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

DIRECT pojišťovna, a.s. IČO: 25073958

 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku IČO: 24263796

 • Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR

UNIQA pojišťovna, a.s. IČO: 49240480

 • Investiční zprostředkovatel
 • Pojišťovna
 • Pojišťovna poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Vitalitas pojišťovna, a.s. IČO: 25710966

 • Pojišťovna

Wüstenrot pojišťovna a.s. IČO: 28400682

 • Pojišťovna

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. IČO: 25720198

 • Pojišťovna

VIG RE zajišťovna, a.s. IČO: 28445589

 • Zajišťovna

Burza cenných papírů Praha, a.s. IČO: 47115629

 • Účastník centrálního depozitáře
 • Organizátor regulovaného trhu

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. IČO: 27865444

 • Organizátor regulovaného trhu

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. IČO: 47116404

 • Účastník centrálního depozitáře
 • Organizátor regulovaného trhu
 • Provozovatel vypořádacího systému

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. IČO: 25081489

 • Provozovatel vypořádacího systému
 • Centrální depozitář

SVYT

 • Vypořádací systém

American Express Payment Services Limited

 • Pobočka zahraniční platební instituce

CETELEM ČR, a.s. IČO: 25085689

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Pojišťovací agent
 • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
 • Platební instituce
 • Pojišťovací agent poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

COFIDIS s.r.o. IČO: 27179907

 • Pojišťovací agent
 • Platební instituce

Diners Club CS, s.r.o., organizační složka IČO: 24768669

 • Pobočka zahraniční platební instituce

DIVIŠEK s.r.o. IČO: 25946633

 • Platební instituce
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

EasyPay AD

 • Zahraniční platební instituce poskytující přeshraniční služby v ČR
 • Pobočka zahraniční platební instituce

ESSOX s.r.o. IČO: 26764652

 • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
 • Platební instituce

EXCHANGE s.r.o. IČO: 25777726

 • Platební instituce
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

FORTISSIMO, spol. s r.o. IČO: 63321521

 • Platební instituce
 • Platební instituce poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)
 • Obchodní zástupce zahraničního poskytovatele platebních služeb

Global Payments Europe, s.r.o. IČO: 27088936

 • Centrála
 • Platební instituce
 • Platební instituce poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

Home Credit a.s. IČO: 26978636

 • Platební instituce

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

 • Zahraniční platební instituce poskytující přeshraniční služby v ČR
 • Pobočka zahraniční platební instituce

MoneyGram International Limited

 • Pobočka zahraniční platební instituce

PES - Peněžní expresní service, s.r.o. IČO: 25626558

 • Platební instituce
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

SAB Finance a.s. IČO: 24717444

 • Platební instituce
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. IČO: 26348349

 • Platební instituce

Travelex GBP Prague s.r.o. IČO: 28929853

 • Centrála
 • Platební instituce

MAYZUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, organizační složka IČO: 29033357

 • Pobočka zahraniční platební instituce
 • Obchodní zástupce zahraničního poskytovatele platebních služeb

Western Union Payment Services Ireland Limited

 • Pobočka zahraniční platební instituce

GOPAY s.r.o. IČO: 26046768

 • Instituce elektronických peněz
 • Instituce elektronických peněz poskytující služby v zahraničí v rámci volného pohybu služeb

MOPET CZ a.s. IČO: 24759023

 • Instituce elektronických peněz

Prepaid Services Company Limited

 • Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující přeshraniční služby v ČR
 • Pobočka zahraniční instituce elektronických peněz

Česká pošta Security, s.r.o. IČO: 27772683

 • Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí

G4S Cash Solutions (CZ), a.s. IČO: 27590151

 • Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí

Loomis Czech Republic a.s. IČO: 26110709

 • Zpracovatel tuzemských bankovek a mincí

AAA Auto Group N.V.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ABS Jets, a.s. IČO: 27163628

 • Emitent kótovaného cenného papíru

BigBoard Praha, a.s. IČO: 24226491

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Central European Media Enterprises ltd.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

CPI Alfa, a.s. IČO: 24282111

 • Emitent kótovaného cenného papíru

CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Czech Property Investments, a.s. IČO: 42716161

 • Emitent kótovaného cenného papíru

České dráhy, a.s. IČO: 70994226

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

ČEZ, a. s. IČO: 45274649

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Veolia Energie ČR, a.s. IČO: 45193410

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Deutsche Telekom AG

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ECM Real Estate Investments A.G.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ENERGOAQUA, a.s. IČO: 15503461

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ENERGOCHEMICA SE IČO: 24198099

 • Emitent kótovaného cenného papíru

European Investment Bank

 • Emitent kótovaného cenného papíru

E4U a.s. IČO: 28127781

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Fortuna Entertainment Group N.V.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

GREENVALE a.s. IČO: 27393411

 • Emitent kótovaného cenného papíru

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IČO: 00064581

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Home Credit B.V.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ISTROKAPITAL CZ a.s. IČO: 28963156

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Jáchymov Property Management, a.s. IČO: 45359229

 • Emitent kótovaného cenného papíru

KAROSERIA a.s. IČO: 46347453

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

LEO Express a.s. IČO: 29016002

 • Emitent kótovaného cenného papíru

New World Resources Plc

 • Emitent kótovaného cenného papíru

OCEL HOLDING SE IČO: 24203882

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft

 • Emitent kótovaného cenného papíru

PEGAS NONWOVENS S.A.

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Philip Morris ČR a.s. IČO: 14803534

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Pražské služby, a.s. IČO: 60194120

 • Emitent kótovaného cenného papíru

RMS Mezzanine, a.s. IČO: 00025500

 • Emitent kótovaného cenného papíru

SALEZA, a.s. IČO: 47116307

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Severomoravská plynárenská, a.s. IČO: 47675748

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. IČO: 45193665

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost IČO: 00011789

 • Emitent kótovaného cenného papíru

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC IČO: 00262978

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Statutární město Ostrava IČO: 00845451

 • Emitent kótovaného cenného papíru

O2 Czech Republic a.s. IČO: 60193336

 • Emitent kótovaného cenného papíru
 • Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu
 • Obchodní zástupce poskytovatele platebních služeb

TESLA KARLÍN, a.s. IČO: 45273758

 • Emitent kótovaného cenného papíru

TOMA, a.s. IČO: 18152813

 • Emitent kótovaného cenného papíru

UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190

 • Emitent kótovaného cenného papíru

VET Assets a.s. IČO: 00012297

 • Emitent kótovaného cenného papíru

VGP NV

 • Emitent kótovaného cenného papíru

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Východočeská plynárenská, a.s. IČO: 60108789

 • Emitent kótovaného cenného papíru

ZONER software, a.s. IČO: 49437381

 • Emitent kótovaného cenného papíru

Barči Tomáš, PhDr. Ing., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Bindzár Peter, Ing.

 • Odpovědný pojistný matematik

Blanda Jiří, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Bohatová Chládková Dana, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Bohdanecký Václav, Ing.

 • Odpovědný pojistný matematik

Bohumský Petr, Mgr

 • Odpovědný pojistný matematik

Brtáňová Júlia, Ing.

 • Odpovědný pojistný matematik

Buštová Nina, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Chaloupka Josef, RNDr., CSc.

 • Odpovědný pojistný matematik

Cipra Tomáš, Prof. RNDr., DrSc.

 • Odpovědný pojistný matematik

Corbet Stephane

 • Odpovědný pojistný matematik

Černayová Petra, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Číhal Jiří, RNDr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Čížek Martin, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Drápal Roman, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Dúcky Jozef, Ing., xxx

 • Odpovědný pojistný matematik

Fialka Jiří, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Finfrle Pavel, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Habartová Jana, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Havel Tomáš, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Herbst Tomáš, RNDr., CSc.

 • Odpovědný pojistný matematik

Hora Jan, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Janeček Martin, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Jedlička Petr, RNDr, PhD

 • Odpovědný pojistný matematik

Kamenárová Maria, Ing.

 • Odpovědný pojistný matematik

Kavalíř Luboš, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Kostyn Stephen Eliot

 • Odpovědný pojistný matematik

Kotsianis Paraskevas

 • Odpovědný pojistný matematik

Koudelka Pavel, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Krafferová Helga, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Král Aleš, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Krejčí Vladimír, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Kučera Rudolf, RNDr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Kudláková Nela, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Lansu Dimitri

 • Odpovědný pojistný matematik

Lukášek Josef, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Martynek Pavel, Mgr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Mertl Jakub, Ing., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Pelechová Renáta, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Petr Tomáš, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Pleška Martin, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Potužil Jiří, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Přecechtělová Tereza, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Radovanská Helena, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Riedel Jakub, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Rotkovský Martin, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Roubal Zdeněk, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Schejbal Václav, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Senft Tomáš, RNDr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Smetana Petr, Mgr, PhD

 • Odpovědný pojistný matematik

Strnad Jakub, RNDr, Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Středová Marcela, RNDr., M.B.A.

 • Odpovědný pojistný matematik

Šalša Miroslav, Ing.

 • Odpovědný pojistný matematik

Šrámek Jan, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Šroller Vít, RNDr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Šváb Jan, Mgr., Ph. D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Unzeitigová Vladimíra, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Veselý Karel, RNDr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Vítková Marcela, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Vorel Bohuslav, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Všetulová Eva, Mgr., Ph.D.

 • Odpovědný pojistný matematik

Zamazal David, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Zelinková Jana, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

Žák Kamil, Mgr.

 • Odpovědný pojistný matematik

" CITY Most s.r.o. " IČO: 47784695

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

" SBV TRADING "  spol. s r.o. IČO: 40230945

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

A  & R s.r.o. IČO: 27066177

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

A - X Change, s.r.o. IČO: 25702912

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)
 • Obchodní zástupce zahraničního poskytovatele platebních služeb

ABBOD INVEST, s.r.o. IČO: 29200474

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

ABC - Tours, spol. s r.o. IČO: 60701986

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Abdel Baset Taher Rashad IČO: 64309789

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Abdelfattah Hesham Ahmed Mohamed IČO: 62377272

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Abdul Kamel, ing. IČO: 61439339

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Abdullah Samer IČO: 72566698

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Abdullajeva Rena IČO: 75467577

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

ABR, a.s. IČO: 25605607

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Abrahám, s.r.o. IČO: 25615157

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

ABSOLUTUM s.r.o. IČO: 27170616

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Academic Hotel & Congress Centre a.s. IČO: 27626652

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

CYRRUS FX, a. s. IČO: 28880293

 • Platební instituce
 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)
 • Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

ACEE s.r.o. IČO: 26929392

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

ACRON, spol. s r.o. IČO: 41691873

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

ADA FINANCE GROUP, s.r.o. IČO: 25844300

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)
 • Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

ADAX, spol. s r.o. IČO: 63996944

 • Směnárna (dříve nebankovní devizové místo)

Stránky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
Partners Financial Services