Paysafe Prepaid Services Limited
KIC: 8085361214

Adresa sídla / bydliště:Grand Canal House, Upper Grand Canal Street , Dublin 4, Dublin, DO4 Y7R5, IE
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
29. 3. 2019-Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující přeshraniční služby v ČR
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Zahraniční instituce elektronických peněz poskytující přeshraniční služby v ČR

Činnost podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku týkající se elektronických peněz
vydávání elektronických peněz
distribuce elektronických peněz
zpětná výměna elektronických peněz
Platební služby podle zákona č.370/2017 Sb., o platebním styku, které se netýkají elektronických peněz
služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem (§3/a)
služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem (§3/b)
c) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu nesposkytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz
c1) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu nesposkytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz plátce
c2) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu nesposkytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz plátce
c3) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu nesposkytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz plátce prostřednictvím příjemce
d) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu poskytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz
d1) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu poskytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz plátce
d2) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu poskytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz příjemce
d3) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu poskytnutých jako úvěr, k němuž dává platební příkaz plátce prostřednictvím příjemce
e) vydávání a správa platebních prostředků
předávání platebního příkazu a zpracování platebních transakcí, je-li uživatel příjemcem
f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce
g) služba nepřímého dání platebního příkazu
h) služba informování o platebním účtu
Partners Financial Services