Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
NID: 90042017

Adresa sídla / bydliště:Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, Praha, 18600, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:31570010000000047334
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
24. 5. 2001-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services