FWR Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
NIČ: 75161541

Adresa sídla / bydliště: , CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700C10ADO6MJRHS45
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
1. 10. 2019-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services