Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
NIČ: 75160269

Adresa sídla / bydliště:Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700YGCXYQ81LN6U25
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
25. 5. 2017-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services