Dimension investiční fond SICAV a.s.
IČO: 05775787

Adresa sídla / bydliště:Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
2. 2. 2017-Investiční fond s právní osobností, číselný kód:
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností, číselný kód:

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services