GARTAL Investment fund SICAV a.s.
IČO: 05479819

Adresa sídla / bydliště:Kovářská 2537/5, Libeň, Praha, 19000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700KCEJ1P10OGGC45
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
15. 10. 2016-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services