MW Investiční fond SICAV, a.s.
IČO: 08280509

Adresa sídla / bydliště:Opletalova 1284/37, Nové Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700QYNP1AEO8E8633
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
17. 5. 2019-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services