SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 05343038

Adresa sídla / bydliště:Křížová 2598/4, Smíchov, Praha, 15000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700JAGLBOR8B62G07
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
28. 8. 2016-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services