ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
IČO: 24135780

Adresa sídla / bydliště:Duhová 1444/2, Michle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:3157009245HIH3020636
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
30. 6. 2011-Investiční fond s právní osobností
4. 1. 2016-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

  Povolené činnosti

  Role: Investiční fond s právní osobností

  Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
  Vlastní obhospodařování
  Vlastní administrace
  Oprávnění přesáhnout rozhodný limit
  Oprávnění působit jako standardní fond
  Přeshraniční nabízení
  Partners Financial Services