Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond
IČO: 24736694

Adresa sídla / bydliště:Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700551R4P2VIMBE56
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
15. 9. 2010-Investiční fond s právní osobností
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Investiční fond s právní osobností

Rozsah oprávněných činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services