Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
KIC: 8080231066

Adresa sídla / bydliště:Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha, 14000, CZ
Typ:právnická osoba
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
7. 12. 2011-Podílový fond
Související vazby

Povolené činnosti

Role: Podílový fond

Zápis do seznamu
Přeshraniční nabízení
Partners Financial Services