RMS Mezzanine, a.s.
IČO: 00025500

Adresa sídla / bydliště:Templová 654/6, Staré Město, Praha, 11000, CZ
Typ:právnická osoba
LEI:315700A6KP1RG15HR454
Role subjektu:
Datum vznikuTrvání povoleníNázev
22. 6. 1993-Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu
Související vazby

    Povolené činnosti

    Role: Emitent CP přijatý k obchodování na regulovaném trhu

    Kótace na regulovaném trhu
    Partners Financial Services